Pjecer

Børnebogen

“Hvor går man hen når man går bort” fås gratis ligesom pjecerne.

Elysium Begravelsesopsparing

“Elysium” er en opsparing for voksne, der ønsker selv at kunne drage omsorg for udgiften til egen begravelse/bisættelse. Pjecen indeholder en tilmeldingsblanket samt yderligere informationer om Elysium. Se linket til Elysiums hjemmeside.

www.elysium.dk

Min sidste vilje

I “Min sidste vilje” kan man skrive de praktiske ønsker, i forbindelse med sin død – begravelseshandlingen, gravsted, salmer m.m.

Når nogen dør

Når nogen dør” er en kortfattet vejledning i de praktiske og juridiske problemer omkring dødsfald, begravelse og skifte.

Film om Min sidste vilje

Her kan du se en film om Min sidste vilje.

Klik Her.